Goigs dels glorios apostol

 

                                                    GOIGS DELS GLORIOS APOSTOL SANT JAUME LO MAJOR

 

               Que se cantan en la sua santa Capella de Sant Jaume de Calahons, en la parroquia de Catllar

                                                      (cantique catalan pour les fêtes de saint Jacques  à Catllar)

 

 Jaume Apostol glorios,

Dels mes intims del Senyor,

Als devots qui vos reclamen,

Concediulos tot favor.

 

1. Quant la majestat Divina,

Ab dolsa y amable veu,

Vos indica qu' eus destina,

Pera ser Dexeble seu;

Dexareu tot ab prestesa,

Seguintlo ab constant fervor;

 Als devots qui vos reclamen, etc.

 

2. Ab lo cap del san Collegi,

Y'l Dexeble mes amat,

Per singular privilegi

Foreu sempre vos cridat,

Quant en sos secrets misteris

Vogué Christo amichs de cor;

 Als devots qui vos reclamen, etc.

 

3. Una jove amortallada,

Resolt de ressuscitar,

Ab ells en part retirada,

A vos permeté d'entrar :

D'un tant singular miracle

Vos foreu espectador;

 Als devots qui vos reclamen, etc.

 

4. Ab ells vostres ulls lo véren

Transfigurat al Tabor,

Quant de tot son cos isquéren

Los mes brillants resplendors,

De la gloria aqui gustareu,

Un anticipat sabor;

 Als devots qui vos reclamen, etc.

 

5. En la mortal agonia,

Tant vehina de sa fi,

Volgué vostra companya

En l'hort de Jethsemani;

Véreu la terre tenyida,

De son sanguinos suor;

 Als devots qui vos reclamen, etc.

 

6. Un dels favors mes insignes,

Fonch que a vos y a Sant-Joan,

Le Senyor judica dignes

D'un sobrenom molt brillant;

Dignantse de anomenarvos

Fills del tro resonador;

 Als devots qui vos reclamen, etc

 

7. Volgué dir que'ls dos serieu

Famosos Predicadors,

Qui en los cors excitarieu

Molt saludables terrors ;

Fulminant contra dels vicis,

Y destruhint tot error;

 Als devots qui vos reclamen, etc.

 

8. Per los dos la vostra Mare

Demana puestos de honor ;

Christo com a millor Pare,

Digué tatxant son error,

Que la gloria es vinculada

A morir per son amor;

 Als devots qui vos reclamen, etc

 

9. En Espanya penetrareu,

Sens dupte inspirat del Cel,

Set Dezebles y formareu,

Animats de vostre zel:

De la doctrina celeste,

Los dexareu la llavor ;

 Als devots qui vos reclamen, etc.

 

10. Dels dotse sou lo primer

Que vostra sanch derramareu,

Y a Jesus Deu verdader,

Generos la consagrareu,

Vos antes d'ells la corona

Alcansareu del Senyor;

 Als devots qui vos reclamen, etc

 

11. O ! Galicia fortunada,

O ! Sepulcre venturos,

De las Reliquias sagradas,

D'est Apostol glorios:

Quant ditxosa es Compostella,

De tenir tant rich tresor !

 Als devots qui vos reclamen, etc

 

12. Alli pressurosos venen

A tropas los Pelegrins;

Per visitarlas emprenen

Llargs y dificils camins;

En tota llengua se cantan

D'est tant gran Sant la llahors;

 Als devots qui vos reclamen, etc.

 

13. Tingamnos per molt dixosos

De tenir tan gran patro;

En esta iglesia gustosos.

Vingam ab devocio,

Per celebrarhi sas glorias

Ab un cordial amor;

 As devots qui vos reclamen, etc.

 

14. Catllar, Marquixanes y Eus

Vos tenen per sant patro,

Juntas vos alaben sans veus,

Ab justa y santa raho,

Y celebren vostres glorias

Ab un ardoros amor;

 Als devots qui vos reclamen, etc.

 

15. Per la guerra de setanta,

Cinquante homes de Catllar

D'aquellos que res no 'espanta,

A vos se van confiar;

Salvats de tot mal tornaren,

De tots foreu protector,

 Als devots qui vos reclamen, etc.

 

              TORNADA

 Jaume Apostol glorios,

Dels mes intims del Senyor,

Als devots qui vos reclamen,

Concediulos tot favor.

 

  retour à Q.Culture musique

  home

 

29/07/2005

delhommeb at wanadoo.fr