Torrado

 

   Martín Torrado, en sus “Décimas ao Apóstolo Santiago”, de 1627:

 

     gallego

 

  Sancto de Barba dorada

  bello honrado meu patron,

  Rayo fillo de Torbon

  Capitan da roja espada:

  Señor da Cruz colorada

  Valente e forte guerreiro

  a quen todo ò mundo enteiro,

  polo mar e por la terra

  Temen na paz e na guerra,

  Sanctiago ò Cavalleiro

 

     español

 

  Santo de Barba dorada

  bello honrado mi patrón,

  Rayo hijo de Torbon

  Capitán de la roja espada:

  Señor de la Cruz colorada

  Valiente y fuerte guerrero

  a quien todo el mundo entero,

  por el mar y por la tierra

  Temen en la paz y en guerra,

  Santiago el Caballero.

                                                                   ------------------------------------------------------

    

  retour à Q.Culture litt-arts

  

                                                                  delhommeb at wanadoo.fr -  01/012021