Légende du pendu dépendu : Solsona  

 

                                                               Solsona (España / Cataluña / Lleida/Lerida)

                                                                        Museo Diocesano y Comarcal

                                                                  retablo de Sant Jaume de Frontanyà

 

 

                                         

 

  

  El fragment de retaule de Sant Jaume Apòstol, d’inicis del s. XIV, i procedent de l’església de Sant Jaume de Frontanyà (el Berguedà), pintat a l’oli sobre fusta, és la part inferior d’un petit retaule, on s’hi representen escenes del trasllat i sepultura del cos de Sant Jaume a Compostela i d’alguns dels seus miracles.

  El retaule de Sant Jaume de Frontanyà ha participat en vàries exposicions.

 

  

  Le fragment du retable de l'Apôtre Saint Jacques, du début du XIV s., et provenant de l'église de Sant Jaume de Frontanyà (el Berguedà), peint à l'huile sur bois, est la partie inférieure d'un petit retable, représentant des scènes du transfert et de l'enterrement du corps de saint Jacques à Compostelle, et certains de ses miracles.

  Le retable de Sant Jaume de Frontanyà a participé à plusieurs expositions.

 

                                                          ---------------------------------------------------------

    

  retour à Q.Culture Histoire

              Le pendu dépendu 1

              Le pendu dépendu 2

              Le pendu dépendu 3 : études locales

              Le pendu dépendu 4 : études générales  

  

                                                           delhommeb at wanadoo.fr -  13/01/2019