Piesen brata slnka (Svätý František z Assisi) (sk)  

 

                                         Piesen brata slnka (Svätý František z Assisi)

 

                                                 

 

Najvyšší, všemohúci, dobrý Pane,

 Tebe patria chvály, sláva i cest a každé dobrorecenie,

 len Tebe patria, Najvyšší;

 a nijaký clovek nie je hoden vyslovit Tvoje meno.

 

Bud pochválený, môj Pane, so všetkým svojím tvorstvom,

 najmä s pánom bratom Slnkom,

 ktorý je dnom a skrze neho nám dávaš svetlo.

 A on je krásny a žiari velkým jasom;

 o Tebe, Najvyšší, je nám znamením.

 

Bud pochválený, môj Pane, za sestru

 Lunu a hviezdy;

 na nebi si ich utvoril jasné, vzácne a krásne.

 

Bud pochválený, môj Pane, za brata Vietor,

 za vzduch i mracná, za jasnú oblohu i každé pocasie,

 cím dávaš svojim tvorom obživu.

 

Bud pochválený, môj Pane, za sestru Vodu,

 ktorá je velmi užitocná, pokorná, vzácna a cistá.

 

Bud pochválený, môj Pane, za brata Ohen,

 ktorým osvetluješ noc.

 Aj on je krásny, veselý i silný a mocný.

 

Bud pochválený, môj Pane, za sestru našu

 matku Zem,

 ktorá nás živí a stará sa o nás

 a vydáva rozlicné plody s farebnými kvetmi i trávu.

 

Bud pochválený, môj Pane, za tých,

 co odpúštajú pre Tvoju lásku

 a znášajú slabost a trápenie.

 Blahoslavení tí, co to pokojne znášajú,

 lebo Ty, Najvyšší, ich budeš korunovat.

 

Bud pochválený, môj Pane, za sestru telesnú Smrt,

 ktorej žiaden živý clovek nemôže uniknút.

 Beda tým, co zomierajú v smrtelných hriechoch;

 blažení tí, ktorých nájde v Tvojej najsvätejšej vôli,

 lebo druhá smrt im neublíži.

 

Chválte môjho Pána a dobrorecte mu,

 dakujte mu a slúžte s velkou pokorou!

                                        ----------------------------------------------------------

    

  retour ŕ Canticum Solis

  home

                                                                       19/02/2012

delhommeb at wanadoo.fr