Saules giesme (Šv. Pranciškus Asyžietis) (lt)  

 

                                                 Saules giesme (Šv. Pranciškus Asyžietis)

 

                                                     

  

Aukšciausiasis, visagali, gerasis Viešpatie,

Tau šlove, garbe ir gyrius, ir visa palaima.

 

Tau vienam, Aukšciausiasis, tai priklauso,

ir joks žmogus nera vertas Tave mineti.

 

Buk pagarbintas, mano Viešpatie, su visa savo kurinija,

ypac su didinga sese saule, diena tikraja, per kuria mus apšvieti.

 

Ji yra graži, spindinti didžia šviesa,

ir nešanti, Aukšciausiasis, Tavo žyme.

 

Buk pagarbintas, mano Viešpatie, per broli menesi, dangaus žvaigždes -

sukurei juos ryškius, naudingus ir gražius.

 

Buk pagarbintas, mano Viešpatie, per broli veja, visoki ora -

debesuota, giedra, nes per ji palaikai savo kurinija.

 

Buk pagarbintas, mano Viešpatie, per broli vandeni,

kuris yra labai naudingas, nusižemines, brangus ir tyras.

 

Buk pagarbintas, mano Viešpatie, per sese ugni,

kuri apšviecia nakti, yra graži, linksma, stipri, galinga.

 

Buk pagarbintas, mano Viešpatie, per sese žeme, musu motina,

kuri maitina, valdo, brandina ivairius vaisius, geles spalvingas, žole.

 

Buk pagarbintas, mano Viešpatie, per tuos,

kurie atleidžia iš meiles Tau, ir pakelia ligas bei varga.

 

Palaiminti, kurie viska ištveria ramybeje,

kad Tavo, Aukšciausiasis, butu vainikuoti.

 

Buk pagarbintas, mano Viešpatie, per musu sese kuniškaja mirti,

nuo kurios joks žmogus pabegt negali.

 

Vargas tiems, kurie mirs sunkiai nusideje.

 

Palaiminti, kuriuos ji ras vykdancius švenciausia Tavo valia -

ju nepažeis mirtis antroji.

 

Garbinkite ir šlovinkite mano Viešpati,

Jam dekokite ir tarnaukite didžiai nusižemine.

                                        ----------------------------------------------------------------  

  

  retour ŕ Canticum Solis

  home

                                                                       20/02/2012

delhommeb at wanadoo.fr