Písen tvorstva (František z Assisi) (cs)  

 

                                                    Písen tvorstva (František z Assisi)

 

                                                  

 

Nejvyšší všemohoucí dobrý Pane,

tvé jsou chvály, sláva, cest a všecko požehnání;

jenom tobe patrí, Nejvyšší ty,

oslovit te jménem žádný clovek hoden není.

 

Chválen bud, muj Pane, mnou a všemi stvoreními,

a predevším panem bratrem sluncem,

jenž prináší den a jímž nás osvecuješ;

krásný je a zárí velikou se skveje,

Nejvyšší, a tvoje svetlo vyjadruje.

 

Chválen bud, muj Pane, skrze sestru lunu, skrze hvezdy;

na nebi stvorils je jasné, jako drahokamy krásné.

Chválen bud, muj Pane, skrze bratra vítr,

skrze vzduch a mraky, jasno, všecka pocasí,

kterými všem stvorením svým žíti dáváš.

 

Chválen bud, muj Pane, skrze sestru vodu,

která je tak užitecná, dobrá, pokorná a cistá.  

 

Chválen bud, muj Pane, skrze bratra ohen,

který poskytuješ našim nocem,

a je krásný, radostný a mohutný a silný.

 

Chválen bud, muj Pane, skrze naši sestru, matku zemi,

která dává život a jež vládne nade všemi

a jež rodí ruzné plody, trávu a barevné kvety.

 

Chválen bud, muj Pane, skrz ty, kdo z tvé lásky odpouštejí

a snášejí nemoci a protivenství.

Blažení jsou ti, kdo verne v míru vytrvají,

nebot ty je budeš korunovat v nebi.

 

Chválen bud, muj Pane, skrze naši sestricku – smrt tela,

pred níž žádný živý clovek kam utéci nemá.

Beda tem, kdo zemrou ve smrtelných hríších!

Blaze tem, jež ve tvé svaté vuli konec pristih!

Druhá smrt, smrt duše, nic jim zlého neudelá.

 

Chvalte mého Pána, blahorecte, dekujte mu

a s velikou pokorností sloužete mu!

                                  ---------------------------------------------------------------------------

 

  retour ŕ Canticum Solis

  home

                                                                       19/02/2012

delhommeb at wanadoo.fr