Песен за Брата Слънце (Франциск от Асизи) (bg)  

 

                                      Песен за Брата Слънце (Франциск от Асизи)

 

                                                 

 

                               (съчинена от Свети Франциск малко преди смъртта му) 

 

Всевишни, всесилни, добри Господи,

 Твои са хвала, слава, чест и всяка благословия.

 Само на тебе, Всевишни, подобават

 и никой човек не е достоен да те спомене.

 

 Хвала Тебе, мой Господи, с всичките ти твари,

 особено господин брат Слънце,

 който е светъл, и Ти ни осветляваш с него.

 

 И е красив и лъчив с голям блясък:

 на Тебе, Всевишни, носи прилика.

 

 Хвала Тебе, мой Господи,

 за сестра Месечина и звездите:

 в небето Си ги създал бистри и ценни, и красиви.

 

 Хвала Тебе, мой Господи, за брат Вятър

 и за въздуха, и облачно, и ясно, и всяко време,

 с което крепиш Твоите твари.

 

 Хвала Тебе, мой Господи,

 за сестра Вода, която е много полезна

 и смирена, и ценна, и чиста.

 

 Хвала Тебе, мой Господи,

 за брат Огън, с който осветляваш нощта:

 и е хубав, и весел, и як, и силен.

 

 Хвала Тебе, мой Господи,

 за сестра, нашата майка земя,

 която ни поддържа и управлява,

 u ражда различни плодове и пъстри цветя и треви.

 

 Хвала Тебе, мой Господи,

 за онези, които прощават от любов към Тебе

 и понасят болести и страдания.

 

 Блажени онези, които ги понасят с мир,

 понеже от Тебе, Всевишни, ще бъдат увенчани.

 

 Хвала на Тебе, мой Господи,

 за сестра нашата Смърт телесна,

 от която никой жив човек не може да избегне:

 

 горко на онези, които умират със смъртни грехове;

 блажен оня, който ще открие

 по Твоята пресвета воля,

 че втората смърт няма да му навреди.

 

 Хвалете и благославяйте моя Господ,

 и благодарете, и служете Му с голямо смирение.

                                 ---------------------------------------------

    

  retour à retour à Canticum Solis

  home

                                                                       19/02/2012

delhommeb at wanadoo.fr