Padoms - Советы (Skara)

 

                            Bruno Skara : no Rīgas līdz Santjago de Kompostela Spānijā

 

  http://www.nujotajiem.lv/lat/nujotajiem/jaunumi/?n=84

 

  2010. gada 29. aprīļa vakarā no Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles kopā ar 50 svētceļnieku grupu es devos uz Skaistkalni, kur katoļu baznīcā atrodas Vissvētākās Jaunavas Marijas Brīnumdarītājas altārglezna.

 

  Pēc četrām dienām (2. maijā pulksten 12:00) tika sasniegta Skaistkalnes baznīca. Es devos tālāk, uz trešo lielāko katoļu svētvietu pasaulē - Santjago de Kompostelu.

 

  Galvenās katoļu svētvietas pasaulē ir Roma un Jeruzaleme. Santjago (spāņu val. - Santiago de Campostella) ir pilsēta Spānijas ziemeļrietumos, Galīcijas provincē. Santiago katedrālē atrodas Jēzus Kristus apustuļa Sv. Jēkaba (Vecākā) kaps. Jau no seniem viduslaikiem Eiropā bija izplatīta tradīcija doties svētceļojumā uz šo kapu.

 

  Bieži ticīgie veica šo svētceļojumu ar mērķi attīrīties un nožēlot savus grēkus. Sasniedzot Santiago, svētceļnieki bieži devās arī uz 100 km attālumā esošo Finisterre ragu (spāņu val. - Cape Finisterre), kas atrodas Atlantijas okeāna krastā, jo pirms Amerikas pasaules daļas atklāšanas šī vieta tika uzskatīta par pasaules malu; tāpēc arī tāds nosaukums - "Finisterre" varētu tulkot kā "zemes beigas".

 

  Tāds arī bija mana svētceļojuma mērķis - ar kājām no Rīgas nokļūt Santjago de Kompostelu (Spānijā), un pēc tam uz vietu, kura ilgu laiku tika uzskatīta par pasaules malu.

 

  Šī svētceļojuma galamērķi sasniedzu - sešos mēnešos (no maija līdz oktobrim) ar kājām veicu gandrīz 4000 kilometru un šķērsoju Lietuvu, Poliju, Vāciju, Franciju un Spāniju. Svētceļojumā guvu tik daudz izjūtu, sajūtu un atziņu, kuras nav iespējams aprakstīt. Vai vispār ir iespējams izstāstīt piedzīvoto?

 

  Zemāk ir saites uz mana svētceļojuma ceļojuma dienasgrāmatu, dažādiem ar svētceļojumu saistītiem izziņas avotiem, reportāžām un pārdomām svētceļojuma laikā.

 

  Ieteikumi

 

  Šādiem pārbaudījumiem iesaku iespējami vieglu bagāžu: attiecībā par mugursomas saturu visizplatītākais ieteikums ir tāds, ka svētceļnieka mugursomas svaram nevajadzētu pārsniegt 10% no personiskā svara - piekrītu, par to pārliecinājos Lietuvā, kad mugursomas svara samazināšanai bija jāšķiras no citādi noderīgām lietām, pat fotoaparāta. Bet katrs svētceļnieks ir unikāls, līdz ar to arī padomi ir visdažādākie.

 

  Vajadzētu sākt pakāpeniski: pirmajās trīs dienās ejamo ceļa posmu nevajadzētu ieplānot garāku par 20 - 25 km. Pēc tam jau var sākt pamazām likt klāt. Mans rekords Spānijā bija 57 km, bet šādu attālumu es varēju noiet tikai tādēļ, ka aptuveni mēnesi jau biju gājis dienu dienā aptuveni 35 km.

 

  Nūjošanas nūjas bija tiešām labs palīgs un atbalsts ceļā. Kalnainā apvidū man labi noderēja iespēja mainīt teleskopisko nūju garumu. Kāpjot kalnā, es tās varēju saīsināt, kāpjot lejā - pagarināt.

 

  Par apaviem - nevieni nopirktie apavi, lai arī kādas firmas tie būtu, neizturēja ilgāk par mēnesi. Man vispiemērotākie izrādījās firmas "Salomon" apavi - tie labi "elpoja", tajos neiekļuva akmentiņi (tas notiek, ja ejat sandalēs). Šie apavi gan nebija lēti, Francijā tos nopirku par 70 eiro, taču tas noteikti atmaksājas ilgākā laika periodā.

 

  Vērtīgākais padoms, kuru man deva veikala pārdevējs pērkot šos apavus, bija šāds - pareiza izmēra apavi ir tādi, kurus uzvelkot, tiem aizmugurē starp kurpi un papēdi ir iespējams iespraust rādītājpirkstu, ja to nevar, tad tas nozīmē, ka apavi ir par mazu.

 

  Novēlējums lasītājiem

 

  Santjago man izdevās sasniegt 2010. gada 14. oktobrī, Atlantijas jūras krastu un Finisterre ragu - 2010. gada 17. oktobrī. Pēc pāris dienām ar lidmašīnu atgriezos Rīgā - noguris un laimīgs.

 

  Lai ietu šādu svētceļojumu, nav nepieciešama ne drosme, ne uzņēmība, lai gan nez kāpēc visi man tieši šīs īpašības piedēvē. Es pats pilnīgi noteikti par sevi zinu, ka neesmu ne īpaši drosmīgs, pārgalvīgs vai uzņēmīgs. Es neesmu arī pats trakākais - lietuvietis Jokubas ceļu uz Santjago uzsāka 2010. gada 5. janvārī, kad ārā bija -30 C grādu sals.

 

  Tiem, kas jau savā sirdī ir izlēmuši, ka ies šo svētceļojumu uz Santjago, es ieteiktu neiespaidoties no šeit rakstītā, līdzīgi kā neiesaka pirms svētceļojuma lasīt P. Koelju grāmatu "Burvja piezīmes" - katram būs savas atziņas un piedzīvojumi, katra cilvēka svētceļojums ir unikāls, un tieši tā to vajag uztvert.

 

  Zinu, ka Latvijā neesmu vienīgais, kas ir veicis šo svētceļojumu. Man liekas, ka interesanti būtu reiz noorganizēt visu Santjago svētceļnieku tikšanos. Būtu labi izveidot arī pastāvīgi funkcionējošas svētceļnieku taciņas - maršrutus uz galvenajām Latvijas svētvietām.

 

  Man bieži ikdienā prasa, kāda ir šī svētceļojuma jēga. Praktiskus argumentus tam ir grūti atrast, līdzīgi kā būtu grūti atrast praktisku argumentu, kāpēc alpīnists vēlas uzkāpt, piemēram, Everestā. Pilnīgi noteikti ne tāpēc, lai uzzinātu cik auksts un vējains ir kalna virsotnē.

 

  Galvenais - nebaidīties uzmest mugurā mugursomu un kādu laiku veltīt sevi ceļam, jo mērķis ir pats ceļš. Man šķiet, ka galvenais, lai šādu svētceļojumu veiktu - ir nepieciešama kaisle. Mans novēlējums lasītājiem - piepildiet savus sapņus!

                                                  -----------------------------------------------

                            Бруно Скара : из Риги в Сантьяго-де-Компостела в Испании

 

  http://www.palki.lv/rus/nujotajiem/jaunumi/?n=84

 

  Вечером 29 мая 2010 года вместе с группой из 50 паломников я отправился из Рижского Кафедрального Собора Святого Иакова в Скайсткалне, где в католической церкви находится алтарная картина Чудотворящей Святой Девы Марии.

 

  Через четыре дня, 2 мая к 12 часам мы дошли до церкви в Скайсткалне. Я отправился дальше - моей целью была третья по величине святое место для католических паломников - Сантьяго-де-Компостела.

 

  Главные католические святыни в мире - Рим и Иерусалим. Сантьяго (на испанском - Santiago de Campostella) - город на северо-западе Испании, в провинции Галиции. В Кафедральном соборе Сантьяго находится могила апостола Иисуса Христа - Святого Иакова (Старшего). Уже с древних времён в Европе существует традиция совершать паломничество на эту могилу.

 

  Верующие совершали паломничество с целью очиститься и покаяться в своих грехах. Достигнув Сантьяго, паломники часто отправлялись и на мыс Финистерре (на испанском - Cape Finisterre), который находится в 100 км от Сантьяго на берегу Атлантического океана. До открытия Америки это место считалось краем земли, поэтому и такое название - Финистерре можно перевести как "край земли".

 

  Это и было моей целью - пешком с палками из Риги дойти до Сантьяго-де-Компостела, а потом и до места, которое долгое время считалось краем земли.

 

  Своей цели я добился - за шесть месяцев (с мая по октябрь) я пешком с палками прошёл почти 4000 км, пересёк Литву, Польшу, Германию, Францию и Испанию. За время моего паломничества я получил столько впечатлений, передумал столько мыслей, пережил такие моменты, что трудно рассказать. Возможно ли такое передать словами?

 

  Ниже - ссылки на дневник моего паломничества, источники информации о местах паломничества, репортажи и дорожные размышления.

 

  Советы

 

  В такой поход советую брать с собой багаж как можно легче. Говоря о рюкзаке, самый популярный совет - его вес не должен вревышать 10% от веса путешественника. Не могу не согласиться - в Литве чтобы сумка стала легче мне пришлось отказатся от некоторых весьма полезных вещей, даже фотоаппарата. Однако, каждый путешественник уникален, так что и советы для каждого свои.

 

  Начинать следует постепенно - на первые дни хорошо было бы маршрут не планировать длиннее 20 - 25 км. Потом уже по-тихоньку добавлять. Мой рекорд в Испании был 57 км за день, но такое расстояние я мог пройти толко потому, что уже месяц я каждый день шёл в среднем по 35 км.

 

  Палки для северной ходьбы оказались действительно хорошим и полезным помощником в дороге. В горной местности мне пригодилась возможность регулировать длину палок. Идя в гору, я мог палки сделать покороче, спускаясь - добавить длину.

 

  Про обувь - ни одна пара обуви, неважно, какой фирмы, не выдерживала больше месяца. Для меня самой подходящей оказалась обувь фирмы Саломон - ботинки хорошо дышали, в них не попадал гравий и камешки на дороге (такое случается, если идти в сандалях). Правда, эта обувь стоила недешёво, во Франции я свои Саломон купил за 70 Евро, но это точно окупилось в долгосрочном периоде.

 

  Самый ценный совет, который мне дал продавец при покупке этих ботинок - правильный размер считается тогда, когда между пяткой и спинкой ботинок можно засунуть указательный палец. Если не получается, значит обувь мала.

 

  Пожелание читателям

 

  Дошел я до Сантьяго 14 октябра, затем до мыса Финистерре на берегу Атлантического океана - 17 октября 2010 года, спустя 6 месяцев моего путешествия. Через пару дней я на самолете вернулся в Ригу - уставшый и счастливый.

 

  Чтобы совершить паломничество, не нужна ни смелость, ни предприимчивость, хотя почему-то все мне приписывают именно эти качества. Я знаю, что я ни особо смелый, ни отважный или предприимчивый. Я также и не самый сумасшедший - литовец Ёкубас путь в Сантьяго начал 5 января 2010 года, когда на улице стоял мороз - минус 30 градусов.

 

  Тому, кто в своем сердце уже решил, что хочет отправиться в этот путь, я советую не впечатляться от здесь написанного, также как не советуют перед этим путешествием читать книгу Пауло Коэльо "Записки волшебника" - у каждого будут свои мысли и выводы, путь каждого паломника по-своему уникален, и именно так это и надо воспринимать.

 

  Я знаю, что в Латвии я не единственый, кто прошел этот путь. Мне кажется, интересно было бы организовать встречу всех паломников в Сантьяго. Было бы хорошо и создать постоянно действующие маршруты - тропы для туристов и паломников в святые места Латвии.

 

  Меня часто спрашивают - какова цель такого паломничества? Практических объяснений найти сложно, таким же образом можно спросить альпиниста - почему он, например, мечтает забраться на вершину Эвереста. Конечно, не потому, чтобы узнать, как там холодно и какой сильный ветер.

 

  Главное - не боятся надеть рюкзак и посвятить на какое-то время себя дороге, потому что путь - это и есть цель. Мне кажется, что главное, что необходимо, чтобы совершить такое паломничество - это страсть. Моё пожелание читателям - осуществляйте свои мечты!

                                        ---------------------------------------------------------------

                   Bruno Skara : from Riga to Santiago de Compostela in Spain

 

  http://www.flickr.com/photos/nujotajiem/5488985660/

 

  Within six months this pilgrim completed almost 4000 kilometres on his feet with Nordic walking poles, crossing Lithuania, Poland, Germany, France and Spain. In this article the pilgrim tells about his trip and encourages people to fulfil their dreams.

 

  “I managed to reach Santiago on 14 October 2010, the coast of the Atlantic Sea and Cape Finisterre – on 17 October 2010. Several days later I returned to Riga - tired and happy.

 

  To go on such a pilgrimage you do not need courage or determination, although funnily enough everybody ascribes these characteristics to me. Myself I know that I am definitely not very courageous, daring or determined. As well as I am not the craziest one – Lithuanian Jokubas begun his road to Santiago on 5 January 2010, when it was -30°C outside.

 

  To those who have already decided in their hearts that they will go on this pilgrimage to Santiago, I would advise not to get inspired from things written here, just like it is not advisable to read “Diary of a Magician” by Paulo Coelho before the pilgrimage – each person will have his or her own findings and adventures, the pilgrimage of each person is unique, and this is how it should be perceived.

 

  On daily basis I am often asked, what is the purpose of this pilgrimage? It is hard to find practical arguments for it, just as it would be hard to find practical argument for why a mountain climber is willing to climb up, for example, Mount Everest. Definitely not in order to find out how cold or windy it is on the top of the mountain.

 

  The main thing is not to be afraid to grab your backpack and to devote yourself to the road for some time, because the goal is the road itself. I think, that the main thing you require in order to complete such a pilgrimage – you must have passion. My wish for the readers – fulfil your dreams!”

                                    ---------------------------------------------------------------------

  itinerary : Skara itinerary

  ekipejumu (Skara)

 

  retour à Q.Pratique Généralités

  home

                                                                       20/06/2012

delhommeb at wanadoo.fr