Via di Frrancesco : divers

 

                                                                                   Vie di Francesco : divers 

  

  Credenziale - Testimonium Assisi (viadiFrancesco) (fr)   

  Credenziale - Testimonium Assisi (viadiFrancesco) (it)  

  Credenziale - Testimonium Assisi (viadiFrancesco) (en)  

  Credenziale - Assisiana (camminodiAssisi) (it)   

 

  Messe Assise (viadiFrancesco) (fr) (it) (en)    

  Chartula, attestato Assise (viadiFrancesco) (fr) (it) (en)    

                                                                  ---------------------------------------------------------

    

  retour à V.Assisi

  

                                                                  delhommeb at wanadoo.fr -  01/02/2020