Jabikspad : Sint Jacobi-Hasselt

 

        

 

  

                                                                Jabikspaad :

                                       de Sint-Jacobi (Frise) vers Hasselt (Overijssel)

                                             ---------------------------------------------------

 

                                              Jabikspad : Sint Jacobi - Hasselt

 

  route Est :

- St. Jacobiparochie - Zwartehaan - Nieuwebildtzijl - Oudebildtzijl - Mariëngaarde - Finkum - Stiens - Britsum - Kornjum - Jelsum - Leeuwarden - Goutum - Wirdum - Idaerd - Reduzum - Friens - Jirnsum

 

  route Ouest :

- St. Jacobiparochie - Minnertga - Ried - Schalsum - Franeker - Tzum - Winsum - Baard - Leons - Jorwert - Mantgum - Easterwierrum - Raerd - Jirnsum

 

  route commune :

- Jirnsum - Akkrum - Nes - Aldeboarn - Haskerdijken - Nieuwebrug - Heerenveen - De Knipe - Mildam - Oldeholtwolde - Wolvega - Oldemarkt - Kalenberg - Nederland - Baarlo - Blokzijl - St. Jansklooster - Barsbeek

- Genemuiden - Hasselt

                                                         -----------------------------------------

 

                                      Jabikspad : Sint Jacobiparochie < 140 km > Hasselt

 

  Oost route Sint Jacobiparochie - Jirnsum

- Sint Jacobiparochie < 6,3 km > Zwarte Haan

- Zwarte Haan < 9,6 km > Nieuwe Bildtzijl

- Nieuwe Bildtzijl < 6,9 km > Stiens

- Stiens < 3,3 km Britsum

- Britsum < 8 km > Leeuwarden

- Leeuwarden < 6,7 km > Wirdum

- Wirdum < 5 km > Reduzum

- Reduzum < 6 km > Jirnsum #

 

  West route Sint Jacobiparochie - Jirnsum

- Sint Jacobiparochie < 4,2 km > Minnertsga

- Minnertsga < 4 km > Ried

- Ried < 6 km > Franeker

- Franeker < 7,4 km > Tzum

- Tzum < 6,4 km > Winsum

- Winsum < 7,5 km > Jorwert

- Jorwert < 6 km > Easter-Wierrum

- Easter-Wierrum < 3,4 km > Raerd

- Raerd < 3,5 km > Jirnsum #

 

  Vervolg route naar Hasselt

- # Jirnsum < 4,5 km > Akkrum

- Akkrum < 5,4 km > Aldeboarn

- Aldeboarn < 14,2 km > Heerenveen

- Heerenveen < 8,4 km > Mildam

- Mildam < 7,1 km > Wolvega

- Wolvega < 11,7 km > Oldemarkt

- Oldemarkt < 6,5 km > Kalenberg

- Kalenberg < 7,7 km > Blokzijl

- Blokzijl < 8,6 km > Sint Jansklooster

- Sint Jansklooster < 3 km > Barsbeek

- Barsbeek < 8 km > Genemuiden

- Genemuiden < 8 km > Hasselt

                          ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  retour à P.Bas voies

  home

                                                                       01/02/2014

delhommeb at wanadoo.fr