Rome : Zeven Kerken  

 

                          

                                    

                                                                                    Zeven Kerken

 

  Zeven Kerken trajekt

  Zeven Kerken informatie    

  Zeven Kerken  beelden                               

                                                         ----------------------------------------------------------- 

 

                                                                   Zeven pelgrimskerken van Rome

 

  De zeven pelgrimskerken van Rome waren de zeven kerken die pelgrims naar Rome geacht werden te bezoeken om in aanmerking te komen voor een volle aflaat die aan hun pelgrimage was verbonden. Het aantal van zeven verwijst niet toevallig naar de zeven heuvels van Rome, zowel als naar alle andere lijsten van zeven binnen de Katholieke Kerk (zoals de zeven kruiswoorden, de zeven sacramenten en de zeven deugden).

  De gedachte was dat deze kerken door pelgrims zowel als de inwoners van Rome in het tijdsbestek van één dag werden bezocht. De daartoe uitgestippelde route werd in de zestiende eeuw ontworpen door de heilige Filippus Neri en beslaat zo'n 25 kilometer. Het betrof de volgende basilieken - hier aangegeven in de volgorde van de af te leggen route:

- Sint-Pietersbasiliek

- Sint-Paulus buiten de Muren

- Sint-Sebastiaan buiten de Muren

- Sint-Jan van Lateranen

- Santa Croce in Gerusalemme

- Sint-Laurens buiten de Muren

- Basiliek van Maria de Meerdere

                                                                                ----------------------------

 

                                                                        Zeven hoofdkerken van Rome

 

  Rome telt zeven kerken die traditioneel beschouwd worden als de voornaamste pelgrimsdoelen van de Eeuwige Stad. Deze hoofdkerken zijn:

- Sint-Pieter

- Sint-Paulus buiten de Muren

- Sint-Jan van Lateranen

- Sint-Maria de Meerdere

- Heilig Kruis van Jeruzalem

- Sint-Laurens buiten de Muren

- Sint-Sebastiaan buiten de Muren

 

  De zeven hoofd- of pelgrimskerken van Rome moesten door pelgrims naar de Eeuwige Stad op één dag worden bezocht om in aanmerking te komen voor een volle aflaat. Het bezoeken van die kerken geschiedde aan de hand van een ongeveer vijfentwintig kilometer lange route. In de 16de eeuw werd deze oude pelgrimage nieuw leven ingeblazen door de heilige Filippo Neri.

                                                                  -------------------------------------------

    

  retour à  Sette Chiese

                 

                                                           delhommeb at wanadoo.fr -  20/04/2016